MSSF 16 – mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie

 

Od pierwszego stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowy, międzynarodowy standard w rachunkowości MSSF 16, który dotyczy umów leasingowych. Określa on nowy sposób ujęcia leasingów co wpłynie m.in. na prezentację danych finansowych zarówno po stronie aktywów jak i zobowiązań. Wpłynie on na większość spółek, które używają aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu.

 

Zmiany w standardzie dla umów leasingowych

 

Nadchodzące zmiany całkowicie eliminują leasing operacyjny. Nowe przepisy i dyrektywy wymuszą aktualizacje w procesach biznesowych oraz systemach informatycznych. Kluczowym dla firm będzie zbieranie danych o umowach leasingu – od ich identyfikacji, prze ich późniejsze zmiany aż do wycofania z użytkowania. Ponieważ leasingobiorca będzie potrzebował zdecydowanie większej ilości informacji na temat swoich umów leasingowych rozpoznanie i rejestr umów staje się niezbędnym elementem systemu informatycznego. Automatyzacja księgowań bieżących i obsługi zmian w umowach to kolejne wyzwanie dla systemu informatycznego.

Nowa definicja leasingu wpłynie na postrzeganie umów najmu i dzierżawy, które do tej pory nie były traktowane jako leasing, choć zawierały prawo do użytkowania konkretnego składnika aktywów. Spółki używające leasingu jako źródła pozyskiwania wartościowych aktywów takich jak biura, samochody, budynki, grunty czy instalacje, będą zmuszone do kompleksowego podejścia do tematu wdrożenia nowego standardu, nie ograniczając się tylko do kwestii rachunkowych. Przedmiot leasingu, część kapitałowa zobowiązania oraz podział pomiędzy raty leasingu i usługi dodatkowe będą musiały zostać określone dla każdego kontraktu.Rys. 1 Wpływ zmian na pozycję finansową (MSSF 16).

 

Czy to dotyczy mojej firmy?

 

Nowe regulacje dotyczą firm krajowych i międzynawowych, w szczególności:

dysponującymi nieruchomościami i instalacjami na postawie umów dzierżaw, najmu i podobnych

korzystające z leasingu jako formy finansowania

spółki giełdowe

firmy raportujące zgodnie ze standardami międzynarodowymi IFRS/MSSF

firmy, którym zależy na wiarygodnym przedstawieniu obrazu swojej firmy

 

Dlaczego Property Management dla SAP Business One z MSSF16?

 

SUPREMIS posiada zespół konsultantów posiadających duże doświadczenie oraz merytoryczną wiedzę finansowo – księgową. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu wprowadzić na czas obowiązki sprawozdawcze wynikające z nowych standardów sprawozdawczości finansowej.

System Property Management dla SAP Business One jest dostosowany do nowych przepisów wynikających z MSSF 16. Wspiera on w pełni zarządzanie umowami, wycenę aktywów oraz kwestie finansowo-księgowe.

 

Jaki następny krok?

 

Od identyfikacji przedmiotu umów do bieżącej jej obsługi to proces od kilku tygodni do wielu miesięcy. Porozmawiaj wewnątrz firmy w szczególności z księgowością i osobami odpowiedzialnymi za najem i leasingi czy się przygotowują do zmian. Skontaktuj się z nami, aby określić dalsze działania.

Masz pytanie?

Dowiedz się więcej i napisz do nas

Zapisz się na bezpłatną prezentację systemu do zarządzania nieruchomościami i sprawdź jak niewiele będzie Cię to kosztować. Poznaj rozwiązanie potwierdzone przez liderów rynku.

Wyślij wiadomość